Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie (a w przypadku udzielonej zgody – w treści zgody) jest firma Ewa Zajfert Fotografia, z siedzibą w Wilkszynie, ul. Rumiankowa 3, NIP 6991690953.

 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe na podstawie:
  • umowy – w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO),
  • zgody – w celu w niej wskazanym (rozpowszechnianie wizerunku, przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną) (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
   Ponadto Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będących realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, a po cofnięciu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Podanie danych osobowych w celu udzielenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne.
 4. Dane wskazane w umowie mogą być ujawnione innym podmiotom: firmie zapewniającej obsługę rachunkowo-księgową,  serwisowi pośredniczącemu w umożliwieniu wyboru zdjęć ZALAMO S.C., a także podmiotom trzecim zajmującym się drukiem zdjęć, albumów czy zdjęć wielkoformatowych (wydruki na płótnie itp.). Dane osobowe w postaci wizerunku – wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na jego rozpowszechnianie – będą przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – w szczególności osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora i konta na profilach społecznościowych Administratora. Pozostałe dane osobowe zawarte w klauzuli zgody na rozpowszechnianie wizerunku nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
 2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przedstawienia oferty przez Administratora.
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym momencie wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli osoba, której dane są przechowywane przez Administratora uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres prowadzenia przez niego działalności, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje ze świadczonych usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.
 8. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki cookies?

Są to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Dzięki temu korzystanie z witryn internetowych jest bardziej przyjazne w obsłudze.

Zasady przechowywania plików cookies

Niniejszy serwis internetowy korzysta z plików cookies (“ciasteczek”) do przechowywania anonimowych informacji o jego Użytkownikach . Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności serwisu.

W jakim celu stosuje się cookies?

Pliki cookie, z których korzysta serwis używane są do:

 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa,
 • monitorowania częstotliwości odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby Użytkowników  i schematów korzystania z witryny.
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkownika  np. układów ekranu, preferowanego języka i kraju Użytkownika,

Jak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Modyfikacji dokonuje się poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie.